Uwaga-5-tekst

Cách thay đổi ứng dụng tin nhắn văn bản trên Galaxy...

Bây giờ, Samsung Galaxy Note 5 mới và Galaxy S6 Edge+ đã có mặt trên thị trường Mỹ được vài tuần, người dùng bắt...
Note-7-klawiatura

Cách thay đổi bàn phím Galaxy Note 7

Hướng dẫn nhanh chóng và đơn giản này sẽ chỉ cho người dùng cách thay đổi bàn phím Galaxy Note 7 sang một thứ...
Uwaga-7-tekst

Cách thay đổi ứng dụng tin nhắn văn bản trên Galaxy...

Galaxy Note 7 mới đầy ấn tượng của Samsung đã sẵn sàng có mặt trên toàn cầu và hàng triệu người dùng đang tận...

Cách thay đổi hình nền và màn hình khóa Galaxy Note...

Hướng dẫn nhanh này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi Galaxy Note 8 màn hình khóa và hình nền. Bao gồm...

Cách thay đổi các nút điều hướng của Galaxy Note 8

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi Galaxy Note 8 -các nút điều hướng màn hình....
Nota-7-texto

Cách thay đổi ứng dụng tin nhắn văn bản trên Galaxy...

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thay đổi Galaxy Note 8 ứng dụng tin nhắn văn bản. Tích...
Captura de tela_2014-04-17-12-16-59

Cách thay đổi màn hình khóa Galaxy S5

Với Samsung Galaxy S5 cuối cùng ở đây và có sẵn xung quanh United States từ tất cả các nhà mạng lớn, chúng...
Wiadomość S5

Cách thay đổi ứng dụng tin nhắn văn bản trên Galaxy...

Samsung Galaxy S5 đã có hơn một năm và gần đây đã được thay thế bằng Galaxy S6, nhưng điều...